Uw mening

Regionale ouderenzorg

De Nederlandse bevolking veroudert in hoog tempo. Er zijn steeds meer ouderen en zij worden steeds ouder, dit wordt wel ‘dubbele vergrijzing’ genoemd. Bovendien blijven door de herstructurering van de langdurige zorg meer ouderen met complexe problematiek thuis wonen. De medische zorg voor deze mensen blijft daardoor bij de huisarts die daardoor met een steeds complexere zorgvraag te maken heeft.

Buiten het zorgprogramma wordt er vanuit HONK en HKN Huisartsen ook regionaal samengewerkt met partijen binnen het netwerk ouderenzorg op onderwerpen als eerstelijnsverblijf plekken en afstemming met thuiszorgorganisaties, ziekenhuis en gemeenten.