Uw mening

Mooi rapportcijfer voor INKT

duim omhoog

INKT Ouderenzorg werkt samen met de zorgprofessionals en partners voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daarom vinden we het belangrijk te weten hoe de cliënt de zorg ervaart. Tussen juni en juli 2023 zijn 500 willekeurige cliënten die, langer dan zes maanden deelnemen aan het zorgprogramma van INKT Ouderenzorg, per post gevraagd deel te nemen aan het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

Het onderzoek bestaat uit 3 vragen is volledig anoniem. De respons was hoog, maar liefst 16% van de ouderen heeft een antwoord verzonden. En met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 zijn we zeer tevreden!

Op basis van de feedback die cliënten geven gaan we aan de slag met verschillende verbeterpunten, onder andere op het gebied van communicatie. Dit pakken we samen met de praktijken en verpleegkundige ouderenzorg op de komende maanden.