Uw mening

Organisatie

Binnen INKT Ouderenzorg wordt samengewerkt door diverse partijen. De coördinatie ligt bij de huisartsenorganisaties HONK en HKN Huisartsen. Lees hieronder meer over de stuurgroep en het werkgebied. 

 • Stuurgroep

  In de stuurgroep hebben afgevaardigden van alle organisaties zitting. De stuurgroep is beslissingsbevoegd voor alle zaken binnen INKT Ouderenzorg. De manager legt belangrijke beslissingen over de koers van INKT Ouderenzorg en de organisatie van het programma voor aan de stuurgroep. Ook wordt verantwoording afgelegd aan de stuurgroep over de doelstellingen.

 • Kaderhuisartsen

  INKT Ouderenzorg laat zich op gebied van de kwaliteit van de medisch inhoudelijke zorgverlening adviseren door het team van kaderhuisartsen vanuit HONK en HKN, met in het bijzonder de kaderhuisarts Ouderenzorg. Deze gespecialiseerde huisarts wordt tevens ingezet om verschillende scholingen te geven aan betrokken zorgverleners:

  • Brent Veldman, huisarts en kaderhuisarts ouderenzorg
 • Werkgebied

  INKT Ouderenzorg is beschikbaar in het werkgebied van Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) en Huisartsen Kop van Noord-Holland (HKN Huisartsen). Huisartsen in deze regio’s kiezen of zij deel willen nemen aan INKT Ouderenzorg. Begin 2023 doet in beide regio’s ongeveer 67% van alle huisartsenpraktijken mee.

  werkgebied

  HONK regio: Alkmaar en omgeving

  HKN regio: regio Schagen, Den Helder en Texel.

  Een overzicht van de aangesloten huisartsen vindt u hier.