Uw mening

Voor cliënten

Het is belangrijk dat u zo lang mogelijk en in goede gezondheid zelfstandig kunt functioneren. Om u hierbij te ondersteunen bestaat INKT Ouderenzorg in de regio’s Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland.

INKT Ouderenzorg omvat, onder andere, een zorgprogramma voor ouderen vanaf 75 jaar. Binnen het zorgprogramma maken de huisarts, thuiszorgorganisaties en de zorgverzekeraar afspraken met elkaar over de zorg aan cliënten van 75 jaar en ouder, die ondersteuning kunnen gebruiken om zo lang mogelijk prettig thuis te kunnen wonen.