Uw mening

Incident (alleen voor zorgverleners)

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg geleverd wordt. Het kan voorkomen dat u als zorgverlener niet tevreden bent over het contact met een andere zorgverlener of dat u een gebeurtenis heeft gesignaleerd die de kwaliteit van de zorg negatief kan beïnvloeden of heeft beïnvloedt. Deze gebeurtenissen noemen wij ‘incidenten’. Andere voorbeelden van incidenten zijn bijvoorbeeld: verkeerde toediening van medicatie of handelingen die uw veiligheid in gevaar kunnen brengen. Het is voor ons belangrijk om dit soort signalen van u te ontvangen. Dit biedt ons de mogelijkheid om er iets aan te doen en daardoor onze kwaliteit te verbeteren.

In deze gevallen kunt ervoor kiezen om een incident te melden (VIM: veilig incidenten melding). U doet dit via onderstaand formulier. Na ontvangst van uw melding neemt de VIM-functionaris contact met u op. De VIM- functionaris geeft  informatie, advies, doet onderzoek naar het incident en kan voor u bemiddelen. VIM-meldingen worden anoniem behandeld.

Let op! U kunt alleen een incident melden als u direct bij het incident betrokken bent. U dient tevens alle betrokkenen te informeren over uw incidentmelding.

Bent u niet rechtstreeks betrokken, dan kunt u slechts een incident melden als u vindt dat de direct betrokkenen (ten onrechte) het incident niet zelf melden. U dient de direct betrokkenen altijd in kennis te stellen van uw incidentmelding.

Transmuraal incidenten melden

Transmuraal incidenten melden (TIM) maakt risico’s in de transmurale zorg inzichtelijk en levert belangrijke informatie om de kwaliteit van de (keten)zorg blijvend te verbeteren. Extra informatie over TIM melden leest u hier. Om een transmuraal incident aan Noordwest Ziekenhuisgroep te melden, opent u dit meldformulier. U verstuurt het meldformulier via een beveiligde omgeving.